Kontakt

PRIREDITELJ

Narodni dom Maribor
Ulica kneza Koclja 9
p.p. 1631, 2001 Maribor, Slovenija

Tel.:  +386 (0) 2 229 40 00
Fax.: +386 (0) 2 229 40 55
http://www.nd-mb.si

Račun (UJP Slov. Bistrica): 01270-6030358416
Matična štev.: 5650437    ID za DDV: SI24909165INFORMACIJE, PRODAJA VSTOPNIC:

Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor (vhod iz Svetozarevske ulice)
Ulica kneza Koclja 9, Maribor:

Odpiralni čas:
- do festivala: vsak delavnik od 10.00 do 17.00, v soboto od 9.00 do 12.00 ter uro pred vsako prireditvijo;
- v času festivala vsak dan od 10.00 do 20.00.

E-pošta:
info@nd-mb.si, prodaja@nd-mb.si

- Informacije po telefonu:
(02) 229 40 11,  (02) 229 40 50, 040 744 122, 031 479 000

- Faks: (02) 229 40 19

Vladimir Rukavina - direktor
(02) 22 940 01  vladimir.rukavina@nd-mb.si

Andrej Borko - pomočnik direktorja
(02) 22 940 08  andrej.borko@nd-mb.si

Marinka Jerman Jelek - pomočnica direktorja za poslovanje
(02) 22 940 04  marinka.jerman.jelek@nd-mb.si 

Alenka Klemenčič - poslovna sekretarka, producentka festivala FOLKART
(02) 22 940 01  alenka.klemencic@nd-mb.si

Špela Ribič - poslovna sekretarka
(02) 22 940 01  spela.ribic@nd-mb.si

Stanka Osterc - samostojna strokovna sodelavka za kadrovske in pravne zadeve
(02) 22 940 03 stanka.osterc(at)nd-mb.si


RAČUNOVODSTVO:

Denis Valentan - računovodja
(02) 22 940 74  denis.valentan@nd-mb.si


MARKETING:

Mirjana Mladič - vodja marketinga
(02) 22 940 27  mirjana.mladic@nd-mb.si

Katja Žižek - strokovna sodelavka za marketing
(02) 22 940 17  katja.zizek@nd-mb.si


STIKI Z JAVNOSTMI:

Boris Črnič -
vodja stikov z javnostmi
(02) 22 940 15  boris.crnic@nd-mb.si

PRODUCENTI 

JAZZLENT: David Braun - david.braun(at)nd-mb.si 

VEČEROV ODER, JURČKOV ODER: Smiljan Kreže - smiljan.kreze(at)nd-mb.si 

SODNI STOLP: Gregor Čeričgregor.ceric(at)nd-mb.si 
(02) 22 940 66

SALON GLASBENIH UMETNIKOV: Tina Vihar - tina.vihar(at)nd-mb.si
(02) 22 940 14 

MLADININ ODER: Taja Rukavina - taja(at)nd-mb.si 

KONCERTNA POSLOVALNICA: Mirjana Kolesarič - mirjana.kolesaric(at)nd-mb.si
(02) 22 940 06 


GLEDALIŠČE, OTROŠKI PROGRAMI: Marjan Rajbenšu - marjan.rajbensu(at)nd-mb.si
(02) 22 940 05 

FOLKART - folklorni festival: Alenka Klemenčič - alenka.klemencic(at)nd-mb.si 
(02) 22 940 01 

ULIČNO GLEDALIŠČE: Goro Osojnik - goro.osojnik(at)nd-mb.si 

STAND-UP ODER: Slavko Škvorc - slavko.skvorc(at)nd-mb.si 

ŠPORTNI LENT: Željko Pintarič - zeljko.pintaric(at)nd-mb.si 

PARK DOŽIVETIJ - ART CAMP: Urška Košica - urska.kosica(at)nd-mb.si 

TEHNIKA: tehnična vprašanja: tehnika@nd-mb.si 

INFORMACIJSKA PISARNA:

Neli Koletnik - prodajna referentka:
(02) 22 940 11  prodaja@nd-mb.si

Sabina Bračič - prodajna referentka
(02) 22 940 50  info@nd-mb.si

Copyright 2010 Narodni dom
Program | Prizorišča | Informacije | Vstopnice | Novice | Foto/video | Pokrovitelji | Kontakt | Kazalo strani | Avtorji